Programma

 

Flanders' Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid 2019

9u30

Onlinehulp in Vlaanderen 2019 - stand van zake en perspectieven (NOV)

10u15

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

met o.a. uitreiking Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2018

10u40

Koffiebreak met markt

11u00

12u00

Videogesprekken
in zorg en welzijn

en hoe die implementeren
Nice to meet
online ondersteunende
tools voor kinderen en
jongeren
Samenredzaam
onlinetools voor meer
zelfredzaamheid
Verscheidenheid in
chathulp
3 nieuwe chats en
hoe ze tot stand kwamen
Meer dan een
kwalitatieve tool
implementeren
van e-mental health

12u00

Broodjesmaaltijd met markt

13u15

14u00

Disruptie in zorg en welzijn

sense of urgency als motor voor onlinehulp (Wouter Wolters)

14u15

15u15

Onlinetools voor depressie en suïcide

van preventie tot nazorg

Hulpverlening hoeft niet
saai te zijn
serious games in welzijn
en gezondheid
Veilige onlinehulp
aanbieden
Wat zegt de wet?
OCMW n@bij
online toegankelijkheid in
lokale dienstverlening
(On)mogelijk ?!
Over sociale media
en onlinehulp

15u30

16u30

Een stap verder in
chathulp
over doorverwijzing
en afstemming
Prison cloud
onlinehulp voor
in een gesloten
instelling
Participeren en
verbinden
hoe online lokale
netwerken versterken

16u30

Afsluitende netwerkreceptie